Hjultorps Kulle

2022-08-23

Hjultorps Kulle

Säljstart den 5 oktober. Se mer och anmäl ditt intresse här

Hjultorps kulle är beläget i södra Vårgårda, i gränsen mot jordbrukslandskapet vid Säveån med sin karaktäristiska industribebyggelse. Kvarteret ligger längs en ås och kommer vara ett blickfång från Vårgårdas södra infart.

 

Bilaga