Alla typer av byggprojekt

Genom att lägga omsorg på varje uppdrag vill vi skapa långsiktiga relationer, detta oavsett om det handlar om en mindre ombyggnad eller ett större bostadsprojekt. Vårt erbjudande är brett, liksom den samlade kompetensen hos våra ca 70 medarbetare.

Företagets kontor ligger i Asklanda i Vårgårda kommun. Det huvudsakliga verksamhetsområdet är Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Borås och Lerums kommuner. Men vi åtar oss även uppdrag i kringliggande kommuner.

Tveka inte att kontakta oss för alla typer av byggprojekt. På dessa sidor ser du vad vi sysslar med för tillfället samt får en bild av vad vi utfört tidigare.

Välkommen att kontakta oss!

 

 

Vårt varumärke

Varför vi finns till
Tillsammans bygger vi vårt lokala samhälle

Vad som är viktigt för oss
Arbetsglädje,  Kompetens,   Personligt ansvar

Vad vi gör
Bygger det bästa laget
Vi vill ha rätt projekt
Vi vill bygga rätt produkt
Vi vill ha en effektiv produktion

 

Historik

Rydlers Bygg startades 1975 av Olof Rydler från Asklanda. Från början var verksamheten inriktad på konsultarbete och mindre byggprojekt med 2-4 anställda snickare och kontoret fanns i privatbostaden. Så småningom växte man till ett lite större entreprenadföretag och åtog sig allt mer krävande projekt. I slutet av 1980-talet hade Rydlers Bygg ca 15 anställda och började konkurrera även om något större entreprenader. Bl a byggdes ”Ringblomman” i Vårgårda i slutet av 80-talet och en om- och tillbyggnad av Bjärkegården i Sollebrunn utfördes i början av 90-talet. 1990 var det även dags att skaffa nya kontorslokaler; man flyttade in i nuvarande lokaler i den gamla lanthandeln i Asklanda. Kontoret har efter det byggts om i flera omgångar och anpassats till en allt större verksamhet.

Idag ägs företaget av Sofia Rydler, Carl-Johan Augustsson, Anders Davidsson, Daniel Svantesson och Lars-Erik Wessbo.

Rydlers Bygg har idag ca 70 medarbetare, varav ca 10 st på kontoret i Asklanda. Verksamheten är bred och omfattar allt från mindre ROT-arbeten till större entreprenader.

Ledningen

I Rydlers Byggs ledningsgrupp ingår:

Carl-Johan Augustsson
Daniel Svantesson
Lars-Erik Wessbo
Jennie Merstrand
Sofia Rydler

Kvalitet & miljö

Rydlers Bygg vill skapa en företagskultur där kvalité, miljö och arbetsmiljö blir en självklar del av arbetet. Vi har i många år arbetat med att utbilda och utveckla medarbetare internt i företaget. Många av våra anställda har påbörjat sin anställning som lärling direkt efter byggprogrammet på gymnasiet. Därmed har de redan från början fått ta del av de värderingar som vi vill ska prägla vår verksamhet.

Rydlers Bygg är Poveldiplomerade.

Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem, som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Fakta

Företagsnamn: Rydlers Bygg ABarets-foretagare-2016

Företagets bildande: 1975

Kontorsadress: Asklanda affär, Asklanda, Vårgårda

Antal anställda: Ca 60 st

Omsättning: Ca 200 milj kr