Strandkullens förskola – Sjömarken

2024-04-03

Vi är stolt  totalentreprenör för uppförande Strandkullesn förskola åt Borås stad.

 

Förskolan består av 8 hemvister (avdelningar) med tillagningskök, matsal samt personalutrymmen. Byggnaden är i ett plan förutom teknikrum på plan 2, BTA är ca 1500m2.

Byggnaden uppförs i trä och det monteras solceller på taket.

 

Ny tillfartsväg, stor och påkostad utegård, förråd och miljöhus byggs.

Byggnaden ska uppfylla Sunda hus, P-märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön.