Sprider maskiner Vårgårda 2022

2023-02-13

Byggår 2022

Arkitekt Tommy Hernström VSB Arkitekter

Nybyggnad av 500 m2 kallförråd och ombyggnad av 300 m2 kallförråd till verkstadslokal med ny traversbana.