Södra Björke kyrka, Herrljunga

2014-11-05

Info: Putsning av fasad och omläggning av tak 2004.