Megafon

2021-07-06

Till Borås Stads 400 års jubileum fick vi förfrågan om att bygga ett konstverk som skulle finnas på Viskan i stadens centrum.

Arkitekten skriver själv

Megafon är ett verk av arkitektkontoret Okidoki. Under
det senaste året med pandemin har människor uppmuntras
att hålla fysiskt avstånd, och isolering har varit
ett tecken på gott medborgarskap. Vissa aktiviteter
har ansetts farligare än andra: shopping har bedömts
vara viktigare än kulturarrangemang, och att vara
kreativ tillsammans med andra har setts som oansvarigt.
Megafon kommer ur övertygelsen att människor
behöver möta varandra, och att komma samman utgör
en viktig del av vår sociala väv.

Paviljongen manifesterar
den mänskliga viljan att göra saker tillsammans och att
kommunicera detta med omgivningen.
Som ett svar på temat om att lyssna på djupet har
paviljong utformats som en flätad megafon i trä, vänd
mot himlen. Den enkla och ikoniska formen är en välkänd
symbol för ljud och kommunikation. Inuti finns ett öppet
runt rum, formgivet så att alla besökare kan sitta
likvärdigt. Megafon är ankrad i Viskan och interagerar
med besökarna som bjuds in att gå på vattnet för att nå
dess inre rum. Upplevelsen av paviljongen kommer att
förändras under dagen, timme för timme, och påverkas
av ljuset och vädret. Under biennalen kommer Megafon
att bli platsen för flera av programpunkterna.

Fotografen är Lasse Olofsson