Kv. Vega 1, Tollstorpsgatan 2-6, Borås

2014-11-05

Rydlers Bygg har under sommaren 2014 renoverat ca 1300 kvm tak i Borås.
Vi har även byggt nya förråd, balkongräcken och skärmväggar.

Byggår: 2014.
Beställare: AB Bostäder.
Storlek: ca 1300 kvm.
Info: Renovering av tak på hyreshus, nya förråd, skärmväggar samt balkongräcken.