Klöverängen – Ljung

2021-05-28

Byggår 2022

Arkitekt Jakob Seidal PE Arkitektur

12 st hyresbostäder i parhusform med 2 och 3 rok.  Gemensamma atrium i glas och egna uteplatser med tillhörande gräsmatta.

Hög energiprestanda uppnås med god isolering, noggrant utförande av tätningar, bergvärmeanläggning, värmeväxlande ventilation och solceller.