Grundförstärkning av enbostadshus, Vårgårda

2015-06-20

Vi utförde under 2015 en omfattande grundförstärkning genom pålning och sedermera lyft av hus under 2014-2015.

Nedan redogör vi lite mer i detalj hur vi gick till väga:

I november 2014 startade vi ett projekt som innebar att höja ett 1,5 plans hus som hade sjunkit 26 cm från ena gavelhörnet till det andra.

Vi startade med att flytta garderober och annan inrede till plan 2 samt ett intilliggande garage. (Tanken var att återställa huset till befintligt skick)

Ihop med konstruktör och pålningsfirma kom vi fram till att såga ur hela betonggolvet förutom bärande väggars voter, där vi sedan sågade ut hål för placering av pålar som pålades ner ca 20 m, till berg.

Med hjälp av domkrafter lyfte vi huset millimeter för millimeter tills huset stod i våg.

Beställaren gjorde här några aktiva val att bl.a. flytta köket vilket gjorde att planlösningen ändrade sig och en del fönster och dörrar fick flyttas.

Vi fick ändra om i rör och eldragningar för att sedan jämna ut makadamen. Då fyllde vi upp med cellplast till befintlig kantbalk.

Efter att vi gjutit fast pålar och gjutit plattan på nytt börja vi färdigställa huset till vad beställaren ansåg var befintligt samt ett antal olika tillval som gjordes.

I maj 2015 hade vi besiktning på huset och beställaren kunde flytta in omgående.

2015-01-07 13.08.51 IMG_0295

IMG_0288 IMG_0293 IMG_0250 IMG_0252FullSizeRender 2FullSizeRender