Björkris, Kungsbacka

2014-11-04

Byggår: 2009-2010.
Beställare: Trollängen Bostads AB.
Arkitekt: Fredblad Arkitekter.
Storlek: 80 lägenheter + fem butikslokaler.
Byggteknik: Prefabricerad betong, fyravåningshus

Bjorkris-1 Bjorkris-2 Bjorkris-3 Bjorkris-4 Bjorkris-5 Bjorkris-6