Entreprenad

Rydlers Bygg har en mycket bred erfarenhet från en mängd olika typer av projekt, se vår referenslista. Vi utför såväl nyproduktion som ombyggnader. Entreprenader åt både offentliga och privata beställare, ofta genom totalentreprenader där vi har ett totalansvar för både projektering och byggnation.

Vi berättar gärna om hur vi genomför ett lyckosamt projekt tillsammans med kund, välkommen med era idéer.

Pågående

Öjersjö Kyrka

2012 köpte Partille pastorat en kyrkobyggnad i Öjersjö och startade upp en omfattande verksamhet. Lokalerna har redan efter några år blivit för små och skall därför byggas till i två... Läs mer »

Andreas Stihl i Stenkullen

Hos Andreas Stihl Norden i Stenkullen utför Rydlers Bygg en om- och tillbyggnad på 3 400 nya m2 lageryta, 600 m2 kontor samt en utemiljö för demonstration av Stihls produkter.... Läs mer »

Kommande

Inget projekt inlagt för tillfället.

Referenser

Brf Smeden och Brf Muraren i Alingsås

Rydlers Bygg har under sommaren 2016 renoverat ca 1500 kvm tak i Alingsås. Byggår: 2016. Beställare: Brf Smeden, Brf Muraren. Storlek: ca 1500 kvm. Info: Renovering av tak på bostadshus,... Läs mer »

Slambassänger vid Strängbetong, Herrljunga

Byggår: 2013. Beställare: Strängbetong. Storlek: Slambassäng 17×32 m, djup 2 m. Byggteknik: Plastgjuten slambassäng med fyra fack för att avskilja betongslam från spillvatten. Placerad utomhus. Läs mer »

Borås Truckservice, lagerbyggnad Sandhult, Borås

Byggår: 2012. Beställare: Borås Truckservice. Storlek: 580 kvm. Byggteknik: Stålstomme med fackverkstakstolar, fribärande takplåt med isolering och papp. Info: Borås Truckservice fortsätter att expandera och vi tackar för förtroendet vi... Läs mer »

Ica Kvantum, Lerum

Byggår: 2011. Vi utförde här en tillbyggnad på drygt 600 kvm butiksyta för Ica Kvantum i Lerum. Läs mer »

Stihl, Stenkullen

Byggår: 2011 Vi utförde här en tillbyggnad för kontor och lager samt ombyggnad av bef kontor. Läs mer »

Sprider Maskiner, Vårgårda

Byggår: 2008. Beställare: Sprider Maskiner. Storlek: 200 kvm. Byggteknik: Stålstomme och plåtfasad. Info: Tillbyggnad av maskinverkstad med travers. Läs mer »

Scandena, Alingsås

Byggår: 2008. Beställare: Scandena. Storlek: 420 kvm. Byggteknik: Stålstomme och plåtklädd fasad. Info: Tillbyggnad av tillverkningslokal och plåtbeklädnad av befintliga lokaler. Läs mer »

Speedpac, Alingsås

Byggår: 2005. Beställare: Speedpac. Storlek: 880 kvm. Byggteknik: Stålstomme och fasadplåt. Info: Verkstadshall med kontor och personalutrymmen. Läs mer »

Kv Hattmurklan, LSS-boende Borås

Byggår: 2011-2012. Beställare: Borås stad. Arkitekt: MA Arkitekter AB. Storlek: Sex lägenheter, personal- och gemensamhetsutrymmen. Byggteknik: Platta och bjälklag i betong, stomme av trä. Blev 2015 vinnare av Borås stads... Läs mer »

Personalbyggnad vid Reningsverket, Vårgårda

Byggår: 2011. Beställare: Vårgårda Kommun. Storlek: 350 kvm. Läs mer »

Klaradals kloster, Sjövik

Byggnadsår: 2010. Beställare: Sankta Klaras Stiftelse. Arkitekt: Håkan Ekerå, Ekerå Byggkonsult AB. Info: Nybyggnad av kloster med boende för sex personer samt tillhörande kapell.   Läs mer »

Hovs församlingshem, Annelund

I oktober 2014 påbörjades ombyggnad av församlingshemmet i Annelund. Förutom fönsterbyte och nya ytskikt installeras hiss i huset. Läs mer »

Industri- och affärsfastigheter

Parasollen, Gråbo

Byggår: 2016 Beställare: Förbo Storlek: 1100 m2 Renovering av tak och fasader       Läs mer »

Borås truckservice

Byggår: 2016 Beställare: Borås Truckservice Storlek: 100 kvm. Byggteknik: Trästomme med trätakstolar, takpapp. Del av utbyggnad kläddes med fasadskivor. Övrig byggnad kläddes med fasadplåt. Info: Byggnation av utbildningsbyggnad samt kontorsplatser. Vi... Läs mer »

Tillbyggnad Sprider maskiner

Byggår 2015-2016 Beställare Sprider Maskiner Byggteknik: Platta på mark av betong, stålstomme med plåtbeklädda väggar och tak av fribärande takplåt med ytskikt av papp. Beskrivning: I tillbyggnaden monterades det in... Läs mer »

Offentliga lokaler

Gullhögskolan tillbyggnad storkök, Vårgårda

Byggår: 2015. Beställare: Vårgårda Kommun. Arkitekt: Arkitekttriangeln. Storlek: Tillbyggnad om drygt 200 m2. Byggteknik: Platsbyggd envåningshus med murad stomme och tegelfasader. Beskrivning: In och utlastning för storkök, nya kyl och frysrum... Läs mer »

industri- och affärsfastigheter

Biogasanläggning, Vårgårda

Byggår: 2013 Beställare: Vårgårda Biogas Omfattning: Ett flertal betongfundament och grundläggning för byggnader och cisterner Byggteknik: Platsgjutning Läs mer »

offentliga lokaler

Tångabadet, Vårgårda

Byggår: 2013 Beställare: Vårgårda kommun Storlek: Utomhusbassäng 25 m + barnpool Byggteknik: Betonggjutning och kakelbeklädnad av poolen Läs mer »

Frufällegårdens förskola, Frufällan Borås

Byggår: 2012-2013. Beställare: Borås stad. Arkitekt: DTH, Borås Storlek: Två nya förskoleavdelningar. Byggteknik: Platta på mark, stomme av trä. Byggnaden är P-märkt. Läs mer »

Byahallen i Asklanda, Vårgårda 

Byggår: 2010-2011. Beställare: Vårgårda kommun. Arkitekt: Rydlers Bygg i samarbete med Glantz Arkitektstudio. Storlek: Idrottshall för Asklanda skola och allaktivitetshall för allmänheten. Byggteknik: Platta och bjälklag i betong, stomme av... Läs mer »

Simarena, Borås

Byggår: 2009-2010. Beställare: Borås stad. Info: Rydlers Bygg utförde allt arbete med simbassäng och övriga betongarbeten samt stomkomplettering av byggnaden. Läs mer »

kyrkor

Jonsereds kyrka, Jonsered

Byggår: 2008-2009. Beställare: Partille-Sävedalens Kyrkliga samfällighet. Info: Renovering och tillbyggnad av kyrka.        Läs mer »

Vesene kyrka, Herrljunga

Info: Putsning av fasad 2004. Läs mer »

Södra Björke kyrka, Herrljunga

Info: Putsning av fasad och omläggning av tak 2004. Läs mer »

Vänga kyrka, Borås

Info: Invändig renovering och renovering av torn 2004. Läs mer »

Furulundskyrkan, Partille

Byggår: 2002. Byggherre: Partille-Sävedalens Kyrkliga samfällighet. Info: Nybyggnad av stadsdelskyrka åt Svenska kyrkan.        Läs mer »

Töllsjö församlingshem, Bollebygd

Byggår: 2001. Beställare: Bollebygds Pastorat. Storlek:475 kvm. Byggteknik: Ytterväggar av lättbetong och fasadputs.     Läs mer »

Asklanda kyrka, Vårgårda

Byggår: 1999. Beställare: Nårunga Pastorat. Info: invändig och utvändig renovering. Läs mer »

övrigt

Hjälmareds Folkhögskola, Alingsås

Rydlers Bygg har under 2013-2014 genomfört om- och tillbyggnad för tillagningskök m fl lokaler Läs mer »

Kv. Vega 1, Tollstorpsgatan 2-6, Borås

Rydlers Bygg har under sommaren 2014 renoverat ca 1300 kvm tak i Borås. Vi har även byggt nya förråd, balkongräcken och skärmväggar. Byggår: 2014. Beställare: AB Bostäder. Storlek: ca 1300... Läs mer »