Alla typer av byggprojekt

Rydlers Bygg vill stå för ärlighet, kompetens och personligt ansvar. Vi erbjuder byggtjänster till våra kunder, och genom att uppfylla dessa kriterier vill vi skapa långsiktiga relationer. Detta oavsett om det handlar om en mindre ombyggnad eller ett större bostadsprojekt. Vårt erbjudande är brett, liksom den samlade kompetensen hos våra ca 60 medarbetare.

Företagets kontor ligger i Asklanda (Vårgårda kommun), 2,5 mil från Alingsås och 4 mil från Borås. Vi har även verksamhet i Gråbo (Lerums kommun), där byggverksamheten tidigare bedrevs genom dotterbolaget Hermanssons Bygg. Från hösten 2014 bedrivs dock all verksamhet genom Rydlers Bygg. Det huvudsakliga verksamhetsområdet är Alingsås, Vårgårda, Herrljunga och Lerums kommuner. Men även i kringliggande kommuner som Borås och Partille
m fl åtar vi oss uppdrag.

Tveka inte att kontakta oss för alla typer av byggprojekt. På dessa sidor ser du vad vi sysslar med för tillfället samt får en bild av vad vi utfört tidigare. Välkommen att kontakta oss!

Våra mål

Rydlers Bygg har tagit fram ett antal mål för företagets verksamhet. Målen skall genomsyra hela verksamheten och vara vägledande för de beslut som fattas.

  • Vi bygger effektivt med hög kvalitet, god lönsamhet och arbetsglädje
  • Vi står för ärlighet och kompetens med ansvar för miljö och omvärld
  • Vi skall bidra till samhällsutvecklingen med egna projekt alltifrån idé till genomförande

Historik

Rydlers Bygg är ett genuint familjeföretag, grundat 1975 av civ ing Olof Rydler från Asklanda. Från början var verksamheten inriktad på konsultarbete och mindre byggprojekt med 2-4 anställda snickare och kontoret i privatbostaden. Så småningom växte man till ett lite större entreprenadföretag och åtog sig allt mer krävande projekt. I slutet av 1980-talet var man ca 15 anställda och började konkurrera även om något större entreprenader.
Bl a byggdes ”Ringblomman” i Vårgårda i slutet av 80-talet, samt utfördes en om- och tillbyggnad av Bjärkegården i Sollebrunn i början av 90-talet. 1990 var det även dags att skaffa nya kontorslokaler; man flyttade in i nuvarande lokaler i den gamla lanthandeln i Asklanda.

Efter 90-talets svacka i samhällsekonomin, som drabbade byggbranschen hårt, togs nya tag. 2003 breddades ägandet i företaget genom att Anders Davidsson och Per-Eric Stjerna anställdes och blev delägare tillsammans med Olof Rydler. Under de kommande åren utvecklades verksamheten på alla plan och allt fler medarbetare anställdes. Kontoret har byggts om och i flera omgångar anpassats till en allt större verksamhet. 2008 gjordes en ny ägarförändring i och med att Olof Rydler drog sig tillbaka. Nya delägare blev då Sofia Rydler och Carl-Johan Augustsson.

Rydlers Bygg har idag ca 60 medarbetare, varav ca 10 st på kontoret i Asklanda. Verksamheten är bred och omfattar allt från byggservice (ROT-arbeten mm) till större entreprenader. Ambitionen är att även i framtiden uppfattas som ett familjeföretag, med nära relationer både internt i företaget, och externt mot kunder och övriga samarbetspartners.

Ledningen

Som framgår ovan ägs företaget sedan 2008 av Anders Davidsson, Calle Augustsson, Sofia Rydler och Per-Eric Stjerna. Ägarna är samtliga engagerade i den dagliga verksamheten med ansvar för olika delområden, se företagets kontaktuppgifter. I företagsledningen ingår också Lars-Erik Wessbo, Jennie Merstrand och Daniel Svantesson.

Kvalitet & miljö

Frågor kring Kvalitet och Miljö har på senare år lyfts alltmer inom alla verksamheter, och inte minst i byggbranschen. Vi tror att nyckeln till framgång är att skapa en företagskultur där dessa frågor blir en självklar del av arbetet. Vår filosofi bygger på att utbilda och utveckla medarbetare internt i företaget, snarare än att skriva digra manualer. Många av våra anställda har påbörjat sin anställning som lärling direkt efter byggprogrammet på gymnasiet. Därmed har de redan från början fått ta del av de värderingar som vi vill ska prägla vår verksamhet.

Den största miljöpåverkan byggandet står för är energianvändningen i de fastigheter som produceras. Därför arbetar vi på olika sätt aktivt med att få ner energiförbrukningen. Det gäller både under byggskedet och för den färdiga produkten. Vi har bl a genomfört flera passivhusprojekt med lyckat resultat.

Fakta

Företagsnamn: Rydlers Bygg ABarets-foretagare-2016

Företagets bildande: 1975

Kontorsadress: Asklanda affär, Asklanda, Vårgårda

Antal anställda: Ca 60 st

Omsättning: Ca 130 milj kr