Fusion av Rydlers och Hermanssons

2014-12-05

Rydlers Bygg förvärvade år 2011 Hermanssons Bygg i Gråbo med då fem anställda. Hermanssons har varit ett välrenommerat lokalt förankrat företag som genom åren byggt stora delar av Gråbo samhälle. Fr o m 1 jan 2015 kommer verksamheten att fortsätta genom Rydlers Bygg efter det att företagen slagits samman. Detta kommer att ytterligare stärka våra möjligheter på byggmarknaden.