Rydlers har byggt skola i Colombia

2015-10-24

Rydlers Bygg har tidigare beslutat att stödja Ankarstiftelsens arbete med att bygga skolor i Colombia genom att skänka 150 000 kr till detta ändamål. En skola kostar ca 130 000 kr att färdigställa.

För info om Ankarstiftelsen, se deras hemsida

Bygget gick som planerat och skolan invigdes den 12 oktober till stor glädje för framför allt barnen i området.

Det går att följa våra två medarbetares dagbok från bygget under vårt nyhetsflöde.
Dagbok

IMG-5195-0.jpg