Vågbyggnad Sobacken Borås

2020-03-13

Vågbyggnad Sobacken Borås

Byggår: 2019

Beställare: Borås Energi och Miljö AB

Storlek: 100m²

Info: Nyproduktion av en ny vågstation för lastbilar på Sobacken i Borås. Som ingår i en del av de nya kraftvärmeverket. Vi utförde byggnaden och markarbeten i anslutning till byggnaden och vågarna.