Snickeriverkstad

2021-11-23

Som en del av vår service har vi även ett eget snickeri och utbildade inredningssnickare med flera års erfarenhet vad gäller specialanpassade och kundunika snickerier. Snickeriet används för att anpassa snickerier till våra egna projekt, samt att vi under många år även haft förtroendet att tillverka och leverera anpassade bakstycken till ABB Kabeldon Elskåp i detta snickeri.

Snickeriet är ett komplement till våra egna projekt där vi justerar och tillverkar snickerier i mindre skala. En uppskattad service bland de av våra kunder som värderar det genuina och vill ha kvar detaljer från förr.