Öjersjö Kyrka

2019-01-25

2012 köpte Partille pastorat en kyrkobyggnad i Öjersjö och startade upp en omfattande verksamhet.

Lokalerna har redan efter några år blivit för små och skall därför byggas till i två etapper.

Vi börjar med ett nytt församlingshem som skall stå klart till sommaren 2019. Församlingshemmet byggs i nära anslutning till befintliga byggnader och kommer innehålla samlingsrum och kök.

Efter det bygger vi till- och om den befintliga kyrkan så att den sedan kan inrymma ännu fler besökare.