Hovs församlingshem, Annelund

2014-11-05

I oktober 2014 påbörjades ombyggnad av församlingshemmet i Annelund. Förutom fönsterbyte och nya ytskikt installeras hiss i huset.