Församlingsbygget i Floda

2019-01-25

Byggår: 2018-2019
Beställare: Equmeniakyrkan Floda
Storlek: 1400 kvm
Byggteknik: Byggnaden består av några skilda delar där lite olika byggteknik använts för att passa behoven. Kyrksalen bärs av limträbågar och har tak av självbärande plåt. Övriga ytor byggdes med stålstomme och mellanbjälklag av HD/f. Taket över samlingssalar och kontor utfördes med fackverkstakstolar av trä. Fasadmaterial är träpanel, taket klätt med duk och hela golvet på plan 1 är slipad betong. Kyrkan dockades ihop med en befintlig gammal industribyggnad, Garveriet i Floda.
Info: Nybyggnation av kyrka med samlingslokaler, kök och kontor.
Vi tackar församlingen i Floda för förtroendet att bygga den nya kyrkan och ser tillbaka på ett roligt och intressant projekt.