Brf Almen

2015-09-20

Byggår: 2014-2015.
Beställare: Larico Invest.
Arkitekt: Okidokey Arkitekter.
Storlek: 8 lägenheter i ett bostadshus.
Byggteknik: Platsbyggt trevåningshus med betongbjälklag och träfasader.

Almen2 Almen1 Almen3Fasad mot väster Fasad mot söder Volymskiss 2_130822 Volymskiss 1_130822