Biogasanläggning, Vårgårda

2014-11-24

Byggår: 2013
Beställare: Vårgårda Biogas
Omfattning: Ett flertal betongfundament och grundläggning för byggnader och cisterner
Byggteknik: Platsgjutning