Andreas Stihl i Stenkullen

2019-11-27

Byggår: 2018-2019
Beställare: Andreas Stihl Norden AB
Storlek: 3800m2 lager 700m2 kontor
Info: Tillbyggnad av lager och kontor, ny godsmottagning, ombyggnad i befintligt, ny demonstrations yta, sprinklerinstallation i hela fastigheten (ca 12 000 m2) och solcellsinstallation på 254 kW.
Arkitekt: KUB arkitekter AB

Hos Andreas Stihl Norden i Stenkullen har vi utfört en om- och tillbyggnad på 3 400 nya m2 lageryta, 600 m2 kontor samt en utemiljö för demonstration av Stihls produkter. Den nya delen får en takhöjd på 14 meter och de tre tidigare in‐ och utlastningsportarna ersätts med sju nya portar. Det blir även nya solpaneler som kommer bidra med halva elbehovet för verksamheten i Stenkullen.

Från företagets pressrelease 180319

”Det går bra för Andreas Stihl Norden. Så bra att bolaget snart påbörjar den fjärde
utbyggnaden av sina lokaler i Stenkullen sedan etableringen 1992.
– Det är den största utbyggnaden hittills med över 3 000 kvm. När tillbyggnaden står
färdigt har vi toppmoderna lokaler för att kunna serva återförsäljare och arrangera
utbildningar både inom‐ och utomhus, säger Kjell Svensson, VD för Andreas Stihl Norden.”

Läs gärna mer om företaget här