Povel – verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

2018-01-08

Rydlers Bygg har startat sin resa mot en Povelcertifiering. Vi kommer tillsammans Sveriges Byggindustrier (BI) och 4-5 andra byggföretag gå igenom en utbildning under hösten och under 2018 siktar vi på en certifiering. Parallellt med utbildningen genomför vi de förändringar som krävs för att bli certifierade.

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Text från BI.
Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Povel lämpar sig för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen. Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Povel erbjuder analys av företagets olika verksamheter.  Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav
som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

 

povel