Hjultorps Kulle

2021-12-03

Hjultorps kulle är beläget i södra Vårgårda, i gränsen mot jordbrukslandskapet vid Säveån med sin karaktäristiska industribebyggelse. Kvarteret ligger längs en ås och kommer vara ett blickfång från Vårgårdas södra infart.

Bilaga