Fastighet i Gråbo uthyres

2015-05-07

Hermanssons

Vi söker nu en ny hyresgäst till denna fastighet i Gråbo

Fastigheten utgörs av en 1-2 plans lagerbyggnad med kontor och verkstad uppförd 1982 samt en fristående carport/kallförråd.
Byggnaden inrymmer ett stort kallager med 3 st takskjutsportar, varmlager, snickeriverkstad, varmgarage/tvätthall, butik och utställningshall samt kontor- och personalutrymmen. Byggnaden är löpande moderniserad och underhållen där yttertaket har lagts om 1999, fönster har bytts ut 2008 och fastighetens norra del (baksidan) har asfalterats 2001. De olika utrymmena har normal standard och byggnaden har normal/god standard avseende utvändigt ytskikt och byggkvalitet.

Konstruktionen utgörs av limträstomme på betongplatta på mark samt vissa innerväggar av lättbetongblock och entrésoltak på betongbjälklag. Yttertak med papp. Fasad med plåt. 3-glas isoler med aluminiumutsida. Betonggolv i lagerutrymmen, verkstad och garage/tvätthall. Övriga utrymmen med klinker, plastmatta, heltäckningsmatta. Väggskikt med tapet, målad väv, plåtvägg och målad/putsad betong.

Kontakta oss för mer info

Ritning   Karta   Ytor plan 1